In ‘De Klimaatupdate’ geeft Arne Ven, adviseur klimaatverandering voor het onderwijs in het Global Change Ecology centrum van de Universiteit Antwerpen, ons meer informatie – goed en slecht nieuws – over wat er afgelopen maand zoal ter sprake kwam dat te maken heeft met klimaatverandering. In deel 4: enkele hoopgevende en ambitieuze projecten omtrent klimaatverandering die in augustus in het nieuws kwamen.

Solar Farm : Stockfoto
Vele rijen met zonnepanelen in een groot zonnepark (foto Getty Images)
 • In Australië wil projectontwikkelaar Sun Cable een zonnepark (een park vol zonnepanelen!) van 10 gigawatt (eenheid van vermogen = energie per tijd) bouwen dat maar liefst 20% van het elektriciteitsverbruik van Singapore zal leveren. Het park zal niet enkel enorm groot zijn; het bevindt zich ook op zo’n 4500 km afstand van Singapore. Nooit eerder werd een 4500 kilometer lange zeekabel geplaatst. (1) Een project dat hopelijk inspiratie kan opleveren voor andere projectontwikkelaars, om gelijkaardige projecten te starten, en zo geschikte plaatsen in de hele wereld (vb. woestijnen en daken) optimaal voor de captatie van zonne-energie in te zetten! Let wel, dit moet steeds gepaard gaan met studies waarbij de voor-en nadelen grondig afgewogen worden.
 • Onderzoekers uit Zuid-Korea hebben een superefficiënte zonnecel (onderdeel van een zonnepaneel) ontworpen, die bovendien erg dun is. De cellen zijn ideaal om bijvoorbeeld in glasramen te verwerken. Eén potentieel nadeel is dat ze een bepaald opvallende kleur (zie onderstaande foto) hebben, zoals de mooie glasvensters van kerken. (2) Anderzijds biedt dit uiteraard ook de mogelijkheid voor nieuw, duurzaam design.
De gekleurde glasramen die eveneens zonne-energie kunnen opwekken (foto ETRI)
 • Onderzoekers van de Universiteit van Northern Illlinois ontdekten een nieuwe elektro-katalysator (een stof die een chemisch proces versnelt) die CO2 en water met een hele hoge energie-efficiëntie omzet in ethanol. (3) Ethanol kan gebruikt worden als brandstof. Dit onderzoek staat nog in zijn kinderschoenen, maar biedt potentieel om in de toekomst van die overvloedige CO2 in de lucht energie te maken – iets wat ook wel carbon capture and utilization genoemd wordt.
 • Zweden zal dit najaar een proeffabriek openen waar ze staal gaan produceren op basis van waterstof, zonder dat er temperaturen van rond de 1000 °C bereikt moeten worden (waarvoor fossiele brandstoffen nodig zijn). Indien dit waterstof geproduceerd wordt op een CO2-vrije manier (bijvoorbeeld met waterkracht of windenergie), kan deze fabriek de eerste CO2-vrije staalfabriek worden. Het zou een nieuwe markt kunnen worden voor waterstof, dat eveneens gebruikt kan worden om energie op te slaan (4)
 • In Ierland had milieuorganisatie Friends of the Irish Environment (FIE) omtrent de klimaatambities een rechtszaak aangespannen tegen de Ierse overheid. De rechter gaf FIE gelijk, en vroeg de Ierse overheid om een nieuw en beter plan te maken zodat Ierland tegen 2050 een klimaatneutrale economie kan worden (zoals de EU voorstelde in zijn Green Deal (5) ). (6) Ook in Nederland gebeurde eerder al iets gelijkaardig: Urgenda won daar op 24 juni 2015 een klimaatzaak tegen de Nederlandse Staat, waarna de regering Rutten een ommezwaai maakte betreffende het klimaatbeleid).
 • Wist je dat België een van de voorlopers is voor offshore wind energie? Met de installatie van ‘Northwester 2’ in mei bereikte België een vermogen van 1,8 gigawatt waarmee het nu de vierde-grootste wereldwijde offshore windenergieproducent is, na het Verenigd Koninkrijk, China en Duitsland.(7)
Het Verenigd Koninkrijk is momenteel het land met de meeste offshore windmolenparken (foto Unsplash.com)

Bronnen

 1. https://www.wattisduurzaam.nl/28415/energie-opwekken/zonne-energie/australische-zonnestroom-via-kabel-van-4-500-km-naar-singapore/
 2. https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/sun-solar-energy-breakthrough-windows-renewable-environment-a9653931.html
 3. https://phys.org/news/2020-08-electrocatalyst-carbon-dioxide-liquid-fuel.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
 4. https://susanova.be/artikels/fossielvrij-staal-maken-met-waterstof-zweden-toont-de-weg?share=7307ebc9f6a4a80949a0660d0b93a003
 5. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
 6. https://sublime.nl/nieuws-overwinning-ierse-klimaatzaak-gevolgen-europa/
 7. http://www.belgianoffshoreplatform.be/nl/news/belgie-vierde-land-wereldwijd-voor-offshore-windenergie-voorsprong-op-denemarken-en-nederland/