Brieven / Rapporten

^

Beperk fors het aantal academische vliegreizen! (update 17/06/22)

De uitstoot van onder meer vliegtuigen ontwricht het klimaat onherstelbaar. Daarenboven spijst kerosine de oorlogskas van menig dictator. Met deze open brief vragen we aan de universitaire besturen om richtlijnen om het aantal academische vliegreizen fors terug te dringen.

Lees de brief

Lees de update

^

Versterk de klimaatambities!

Open brief door Scientists4Climate gepubliceerd op 30/1/2019.
Getekend door meer dan 3500 academici van verschillende wetenschappelijke instituten.

Lees de brief

^

Concerns of young protesters are justified

Redactioneel gepubliceerd in Science op 12/04/2019.

Lees het artikel

^

A net zero greenhouse gas emissions Belgium 2050

Rapport geschreven door onderzoekers uit verschillende disciplines in verschillende instituten.
Ontwikkeld naar aanleiding van de oproep tot actie door de ‘Sign for My Future’ campagne.
Het doel is om de Belgische beleidsmakers en de belangrijkste stakeholders te ondersteunen bij de ontwikkeling van een strategie om tegen 2050 een netto nul-uitstoot van broeikasgassen in België te bereiken, waarbij rekening wordt gehouden met de impact van consumptie binnen België die leidt tot emissies buiten het land.

Lees het rapport

^

Panel voor klimaat en duurzaamheid

Rapport van het panel van deskundigen, dat op verzoek van Youth for Climate aan het werk is gegaan. Het panel heeft input ontvangen van meer dan 100 deskundigen uit verschillende disciplines om de ernst van de situatie te schetsen en een aantal transversale beleidslijnen aan te geven. Gepubliceerd 14/05/2019

Lisez le rapport FR
Lees het rapport NL

© 2020 SCIENTISTS4CLIMATE | privacy disclaimer 
© 2020 SCIENTISTS4CLIMATE | privacy disclaimer