Experts – Landbouw

Jean-Francois Bastin

Universiteit Gent

Trefwoorden:
bossen
koolstofvoorraad en -opslag
behoud en herstel

Xavier Desmit

RBINS / KBIN / IRSNB

Trefwoorden:
land-oceaan continuum
marien syst. klimaat interactie
wetenschapscommunicatie

Ivan Janssens

Universiteit Antwerpen

Trefwoorden:
terrestrische koolstofcyclus
ecosysteem-klimaat interacties
global change

Bart Muys

KU Leuven

Trefwoorden:
bossen
mitigatie and adaptatie
duurzame ontwikkeling

Gert Van Hecken

Universiteit Antwerpen

Trefwoorden:
klimaat – milieurechtvaardigheid
klimaat – milieubeleid
milieu en ontwikkeling

Filip Volckaert

KU Leuven

Trefwoorden:
mariene biodiversiteit
opwarming oceanen
biologisch modelleren

Franky Bossuyt

Vrije Universiteit Brussel

Trefwoorden:
biodiversiteit
agro-ecology
voedselbossen

Arnout D'Haese

Universiteit Gent

Trefwoorden:
waterzuivering
water energie nexus
.

Els Lemeire

ILVO - ELK

Trefwoorden:
landbouw – klimaatmitigatie – klimaatadaptatie
sbodemonderzoek

Wenke Smets

Universiteit Antwerpen

Keywords:
gunstige bact. op planten

luchtkwaliteit
microbiële ecologie

Hans Verbeeck

Universiteit Gent

Trefwoorden:
koolstofcyclus tropische bossen
ontbossing, bosbranden
modelleren van vegetatie

Pieter De Frenne

Universiteit Gent

Trefwoorden:
ecologie v. klimaatverandering
bos berg grasland landbouw
biodiversiteit

Marijke Huysmans

VUB, KULeuven

Trefwoorden:
grondwater

water
drinkwater

Charlotte Janssens

KU Leuven

Trefwoorden:
integr. assessment modelling
impact CC op glob. landbouw
internationale landbouwhandel

Jan Nyssen

Universiteit Gent

Trefwoorden:
feedback effecten
landdegradatie
koolstofopslag (sequestration)

Steven Van Passel

Universiteit Antwerpen

Trefwoorden:
klimaateconomie
econ. impact op landbouw
adaptatie

Muriel Vervaeke

Agentschap Natuur en Bos

Trefwoorden:
ziektebeheer bij dieren
zoönosen
ecologie van wilde dieren